ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

Tương tự  với tác phẩm hay kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng cũng là đối tượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên,việc bảo hộ giống cây trồng phải đáp ứng theo những yêu cầu nhất định.

1.Giống cây trồng là gì ?

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.

2.Điều kiện bảo hộ chung đối với giống cây trồng

2.1 Tính mới của giống cây trồng : 

        Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ký giống cây trồng hoặc người được phép của người đó bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc loài thân gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác.

 2.2 Tính khác biệt của giống cây trồng :

       Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên. Giống cây trồng được biết đến rộng rãi là giống cây trồng thuộc một trong các trường hợp sau đây

        – Giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc vật liệu thu hoạch của giống đó được sử dụng một cách rộng rãi trên thị trường ở bất kỳ quốc gia nào tại thời điểm nộp đơn đăng ký bảo hộ;

        – Giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc đưa vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào;

        – Giống cây trồng là đối tượng trong đơn đăng ký bảo hộ hoặc đơn đăng ký vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào, nếu các đơn này không bị từ chối.

2.3 Tính đồng nhất của giống cây trồng  :

         Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi cho phép đối với một số tính trạng cụ thể trong quá trình nhân giống.

2.4 Tính ổn định của giống cây trồng

         Giống cây được coi là có tính ổn định nếu như các tính trạng liên quan của giống cây đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ. Vẫn coi là giống cây trồng có tính ổn định nếu qua thời gian, giống cây trồng có thể có sự thay đổi nhất định về chất lượng dưới sự tác động của điều kiện ngoại cảnh, tuy nhiên các tính trạng liên quan của giống cây trồng vẫn giữ được theo mô tả ban đầu.

2.5 Giống cây trồng phải có tên phù hợp

          Người đăng ký phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây trồng với cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, tên đó phải trùng với  tên đã đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào có ký kết với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thỏa thuận về bảo hộ giống cây trồng.  Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.

Theo quy định của luật SHTT thì tên của giống cây trồng không được coi là phù hợp trong các trường hợp sau đây: 

      – Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính hoặc sự hình thành giống đó;

      – Vi phạm đạo đức xã hội;

      – Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính của giống đó;

      – Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả;

      – Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng k‎ý bảo hộ giống cây trồng;

      – Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *