Ưu và nhược điểm của nguyên tắc first-to-file

Nguyên tắc first-to-file (nguyên tắc nộp đơn đầu tiên) có những ưu và nhược điểm sau:

Ưu điểm:

Hạn chế các tranh chấp xảy ra và giúp công tác quản lý của cơ quan nhà nước sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì, khi áp dụng nguyên tắc này, cơ quan quản lý không cần phải tốn quá nhiều thời gian để quyết định chủ thể nào được cấp văn bằng, không cần phải xác định ai là người đầu tiên phát minh ra sáng chế, thiết kế kiểu dáng công nghiệp, sử dụng nhãn hiệu mà chỉ cần xác định người nộp đơn đăng ký bảo hộ đầu tiên, và người này được ưu tiên cấp văn bằng bảo hộ.

Nhược điểm:

– Việc chỉ công nhận người nộp đơn đầu tiên mới được bảo hộ sẽ làm xảy ra trên thực tế đã có người phát minh hoặc sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu trước nhưng do không đăng ký hoặc đăng ký chậm nên không được bảo hộ, điều này là không công bằng với họ.

– Có thể dẫn đến tình trạng “đầu cơ nhãn hiệu” do nguyên tắc này gây ra. Thuật ngữ “đầu cơ nhãn hiệu” để chỉ hiện tượng, giả định rằng A biết lợi thế trong thương mại của nhãn hiệu X do B đã sử dụng trong thương mại, nhưng B chưa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu X, vì vậy A chiếm đoạt nhãn hiệu X bằng cách nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu X trước B.

– Ngoài ra, có ý kiến cho rằng việc áp dụng nguyên tắc này là sự “lười biếng” của cơ quan quan lý, bởi nguyên tắc này chỉ đem lại lợi ích về mặt quản lý cho các cơ quan này chứ không đem lại sự công bằng cho những người phát minh, sáng tạo đầu tiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *