Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được quy định như sau:

Đơn đăng ký thiết kế bố trí bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định (gồm 02 Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí, đánh máy theo mẫu số: 02-TKBT Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN);

2.Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định thiết kế bố trí cần bảo hộ trong đơn đăng ký thiết kế bố trí bao gồm:

  • Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí, gồm 04 bộ;
  • Mẫu mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí, gồm 04 mẫu, nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại;
  • Bản mô tả mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí, bao gồm các thông tin nhằm làm rõ bản chất của thiết kế bố trí

3. Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

4. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

5. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

6. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Lưu ý: Các tài liệu tại mục (1), (2) và (6) là các tài liệu tối thiểu cần có, nếu thiếu một trong các tài liệu này, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền từ chối tiếp nhận đơn.

Trình tự, thủ tục đăng ký thiết kế bố trí

Đơn đăng ký thiết kế bố trí được Cục Sở hữu trí tuệ xử lý theo trình tự sau đây:

1. Tiếp nhận đơn:

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

2. Thẩm định hình thức đơn:

Đơn đăng ký thiết kế bố trị được thẩm định hình thức trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

3. Công bố đơn hợp lệ:

+ Trong trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đồng thời nêu rõ đối tượng nêu trong đơn có khả năng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí. Đơn đăng ký thiết kế bố trí sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

+ Trong trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn quyết định từ chối chấp nhận đơn.

4. Thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí:

Nếu sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày thiết kế bố trí được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp mà không có ý kiến của người thứ ba phản đối việc đăng ký thiết kế bố trí hoặc mặc dù có ý kiến phản đối nhưng kết quả xử lý chứng minh rằng ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí đối với đối tượng nêu trong đơn và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp phí công bố, phí đăng bạ và lệ phí cấp văn bằng bảo hộ

5. Ra quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí

Người nộp đơn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí.

Lưu ý: Đơn đăng ký thiết kế bố trí không tiến hành thủ tục thẩm định nội dung đơn.

Liên hệ đăng ký trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết bằng cách gửi email tới shtt@brislaw.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 0967826444

Hoặc đăng ký trực tuyến – Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *