Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng được quy định như sau:

1. Hồ sơ đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng gồm những tài liệu sau:

  • Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
  • Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định;
  • Giấy uỷ quyền, nếu đơn được nộp thông qua đại diện;
  • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên của đơn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng gồm: (i) Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn và (ii) Giấy chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên, nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.
  • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

2. Trình tự thủ tục

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Người đăng ký nộp đơn tại Cục Trồng Trọt thuộc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định hình thức đơn trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đơn để xác định tính hợp lệ của đơn.

Trong trường hợp đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra Thông báo chấp nhận đơn, yêu cầu người đăng ký gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật.

Trong trường hợp đơn không hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra một trong các thông báo sau:

  • Thông báo cho người đăng ký khắc phục những thiếu sót trong trường hợp Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức theo quy định và ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, người đăng ký phải khắc phục các thiếu sót đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nếu người đăng ký khắc phục thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối thông báo thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra Thông báo chấp nhận đơn, yêu cầu người đăng ký gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật.
  • Thông báo từ chối chấp nhận đơn đối với các trường hợp: Giống cây trồng nêu trong đơn không thuộc loài cây trồng có tên trong Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và Đơn do người không có quyền đăng ký nộp, kể cả trường hợp quyền đăng ký thuộc nhiều tổ chức, cá nhân, nhưng một hoặc nhiều người trong số đó không đồng ý thực hiện việc đăng ký, và phải trong đó nêu rõ lý do từ chối trong thông báo

Bước 3: Công bố đơn đăng ký bảo hộ

Trường hợp đơn được chấp nhận hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày đơn được chấp nhận.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ

Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật là 90 ngày, kể từ ngày nhận đượckết quả khảo nghiệm kỹ thuật.

Bước 5: Cấp/Từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Đơn đăng ký bảo hộ bị từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng trong trường hợp giống cây trồng không đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 176 và Điều 178 của Luật SHTT.

Trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ không bị từ chối và người đăng ký nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ.

Liên hệ đăng ký trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết bằng cách gửi email tới shtt@brislaw.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 0967826444

Hoặc đăng ký trực tuyến – Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *