Thời hạn bảo hộ đối với quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ đối với quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả được Luật Sở hữu trí tuệ quy định như sau:

1.Thời hạn bảo hộ đối với quyền tác giả

– Bảo hộ vô thời hạn đối với: Quyền nhân thân về (i) Đặt tên cho tác phẩm; (ii) Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; (iii) Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

– Bảo hộ có thời hạn đối với:

  • Quyền nhân thân về công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; và
  • Quyền tài sản về: Làm tác phẩm phái sinh; Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; Sao chép tác phẩm; Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

Thời hạn bảo hộ cụ thể đối với quyền nhân thân và quyền tài sản trong trường hợp bảo hộ có thời hạn như sau:

  • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 75 năm (bảy mươi lăm năm), kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên;
  • Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm (hai mươi lăm năm), kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 100 năm (một trăm năm), kể từ khi tác phẩm được định hình;
  • Đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 27 Luật SHTT sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tác phẩm không thuộc loại hình thuộc ba trường hợp trên có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm (năm mươi năm) tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

Thời hạn bảo hộ về quyền nhân thân và quyền tài sản trong trường hợp này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

2. Thời hạn bảo hộ đối với quyền liên quan đến quyền tác giả

Theo Điều 34 Luật SHTT 2005, thời hạn bảo hộ đối với quyền liên quan đến quyền tác giả được quy định như sau:

  • Quyền của người biểu diễn được bảo hộ 50 năm (năm mươi năm) tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.
  • Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ 50 năm (năm mươi năm) tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc 50 năm (năm mươi năm) kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.
  • Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ 50 năm (năm mươi năm) tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

Thời hạn bảo hộ quy định tại 03 trường hợp trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ các quyền liên quan.

Liên hệ đăng ký trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết bằng cách gửi email tới shtt@brislaw.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 0967826444

Hoặc đăng ký trực tuyến – Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *