Thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân, tổ chức

Những cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp như:

Thanh tra Khoa học và Công nghệ;Thanh tra Thông tin và Truyền thông; Quản lý thị trường; Hải quan; Công an nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Mỗi cơ quan, tổ chức trên có những thẩm quyền xử phạt và mức xử phạt vi phạm hành chính khác nhau và được quy định chi tiết tại Nghị định 99/2013/NĐ-CP.

Với Thanh tra Khoa học và Công nghệ thì gồm có những cá nhân có thẩm quyền như:

-Thanh tra viên thuộc thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ;

-Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành;

-Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với thanh tra Thông tin và Truyền thông thì gồm có những cá nhân có thẩm quyền như:

-Thanh tra viên thuộc Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

-Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đang thi hành công vụ;  

-Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Thông tin và Truyền thông;

-Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông;

-Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với cơ quan Quản lý thị trường có những cá nhân có thẩm quyền như:

-Đội trưởng Đội Quản lý thị trường;

-Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương, Trưởng phòng chống buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả thuộc Cục Quản lý thị trường;

-Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

Với cơ quan Hải quan những cá nhân có thẩm quyền gồm:

Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan;

– Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội Kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Cục Hải quan), Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội Thủ tục Hải quan, Đội trưởng Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan;  

-Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan .

Với cơ quan công an nhân dân những cá nhân có thẩm quyền xử phạt gồm:

-Trạm trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất ;

-Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ;

-Giám đốc Công an cấp tỉnh;

-Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ;

-ngoài ra thì những người có thẩm quyền thuộc lực lượng Công an nhân dân phát hiện có hành vi vi phạm trong địa bàn của mình cũng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *