Tại sao nên bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Tại sao nên bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Lý do thứ nhất là người tạo ra sản phẩm (sáng tạo) và có nỗ lực trong hoạt động sáng tạo trí tuệ phải có lợi ích nào đó từ những nỗ lực này. Bên cạnh đó, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ mang lại quyền sở hữu đối với tác phẩm sáng tạo hoặc đổi mới, từ đó, hạn chế hành vi “bắt chước”, sao chép của các đối thủ cạnh tranh.

Lý do thứ hai là bằng việc đăng ký bảo hộ cho các tài sản trí tuệ, những nỗ lực sáng tạo trí tuệ như vậy sẽ được khuyến khích và là động lực để con người tạo ra những sản phẩm sáng tạo khác.

Lí do thứ ba, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát, tạo việc làm và những ngàng công nghiệp mới, cũng như nâng cao chất lượng đời sống con người.

Tóm lại, bảo hộ sở hữu trí tuệ mang lại sự công bằng cho những người làm tạo ra sản phẩm. Đó là công cụ để các quốc gia coi tiềm năng của sở hữu trí tuệ như một chất xúc tác để phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội và văn hóa. Hệ thống sở hữu trí tuệ giúp cân bằng giữa lợi ích của các nhà đổi mới và lợi ích công cộng, tạo ra một môi trường mà trong đó, sự sáng tạo và phát minh có cơ hội được phát triển, mang lại lợi ích cho mọi người.

Liên hệ đăng ký trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết bằng cách gửi email tới shtt@brislaw.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 0967826444

Hoặc đăng ký trực tuyến – Tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *