So sánh nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận

Nhãn hiệu không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong thương mại mà còn là đối tượng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, việc phân biệt nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể sẽ giúp ta hiểu rõ hơn bản chất, tránh sự nhầm lẫn về hai loại nhãn hiệu.

Nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận được quy định tại Khoản 17, 18 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

– Điểm giống nhau

+ Cả hai đều là nhãn hiệu, dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ

+ Có thời hạn bảo hộ 10 năm, không giới hạn thời gian gia hạn

– Điểm khác nhau

                   Tiêu chí            Nhãn hiệu chứng nhận                 Nhãn hiệu tập thể

Chức năng

Phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Chủ thể sở hữu

Tập thể, tổ chức làm chủ bao gồm các thành viên thuộc tổ chức đó Tổ chức đăng ký làm chủ và bất kỳ chủ thể nào cũng được sử dụng nhãn hiệu đó nếu như đáp ứng tiêu chuẩn xác định do chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận đưa ra.

Chủ thể nộp đơn

Thành viên trong tập thể Tổ chức sở hữu nhãn hiệu

Chủ thể có quyền sử dụng

Toàn bộ thành viên tổ chức Tổ chức,cá nhân sở hữu hàng hóa, dịch vụ đạt những tiêu chuẩn do chủ sở hữu đăng ký.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *