So sánh nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 chia nhãn hiệu thành nhiều loại như nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Trong đó, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể đều là loại nhãn hiệu được một tập thể sử dụng nên thường gây nhầm lẫn và khó phân biệt hai loại nhãn hiệu này. Để biết chúng khác nhau như thế nào hãy đọc bài dưới đây.

1.Giống nhau:

– Đều là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ;

– Đều phải đăng ký bảo hộ tại Cục SHTT;

– Được nhiều cá nhân, tổ chức sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ của họ;

– Thời hạn bảo hộ mười năm kể từ ngày nộp đơn và có hiệu lực từ ngày cấp văn bằng, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm;

-Trình tự thủ tục đăng ký của các loại nhãn hiệu này được thực hiện giống nhau.

 

2.Khác nhau

Tiêu chí

   Nhãn hiệu chứng nhận

      Nhãn hiệu tập thể

Khái niệm

“Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.”

 

“Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.”

 

Căn cứ pháp lý

Tại Khoản 18 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009. Tại Khoản 17 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009.

 

Chức năng

Chứng nhận một số đặc tính của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Nhãn hiệu chứng nhận cũng có thể được sử dụng cùng với các nhãn hiệu riêng của hàng hóa dịch vụ nhất định.

Phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác.

Chủ sở hữu

Tổ chức nhất định có chức năng kiểm soát, chứng nhận hàng hóa dịch vụ liên quan.

Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Chủ thể sử dụng

Cá nhân, tổ chức có hàng hóa, dịch vụ đạt tiêu chuẩn đặt ra đối với nhãn hiệu đã được chứng nhận và được chủ sở hữu cho phép gắn nhãn hiệu chứng nhận.

 

Tổ chức và thành viên của tổ chức đăng ký nhãn hiệu tập thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *