Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp và xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát sau:

Bước 1: Thẩm định hình thức:

Là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức nhãn hiệu là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

Bước 2: Công bố đơn hợp lệ:

Các đơn nhãn hiệu hợp lệ đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận đơn đó hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. Bất cứ ai có nhu cầu có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp bản in Công báo và phải trả tiền mua Công báo.

Bước 3: Thẩm định nội dung:

– Thẩm định nội dung được tiến hành khi đơn đã được chấp nhận là đơn hợp lệ và người nộp đơn đã nộp lệ phí xét nghiệm nội dung theo quy định. Thời gian thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 08 tháng tính từ ngày công bố.

– Việc thẩm định nội dung đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ là để nhằm mục đích xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà luật pháp quy định hay không.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Đăng bạ

– Cục sở hữu trí tuệ sẽ ăn cứ vào kết quả thẩm định nội dung, nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì sẽ thông báo cho Người nộp đơn kết quả thẩm định và yêu cầu nộp lệ phí đăng bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, lệ phí công bố Văn bằng bảo hộ.

– Khi người nộp đơn nộp các lệ phí nêu trên, thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành các thủ tục cấp Văn bằng bảo hộ cho Người nộp đơn,đăng bạ và công bố Văn bằng bảo hộ. Còn nếu người nộp đơn không nộp lệ phí theo yêu cầu, thì đơn coi như bị rút bỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *