Quy trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát sau:

a) Thẩm định hình thức

Là việc đánh giá tính hợp lệ cảu đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn…để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

b) Công bố đơn hợp lệ

Đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký Chỉ dẫn địa lý là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ Kiểu dáng công nghiệp.

c) Thẩm định nội dung

Đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và được xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Thời gian thẩm định nội dung đơn Kiểu dáng công nghiệp là 7 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *