Phân loại nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu diệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Phân loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ nhằm xác định tính chất pháp lý cũng như phân biệt các loại nhãn hiệu với nhau. Để phân loại các loại nhãn hiệu ta chia ra thành 2 tiêu chí sau:

Thứ nhất, căn cứ vào dấu hiệu sử dụng trên nhãn hiệu, bao gồm:

– Nhãn hiệu chữ: là các chữ cái có thể kèm theo số, từ ( có nghĩa hoặc không có nghĩa, tự đặt,..), ngữ ( một cụm từ, khẩu ngữ , khẩu hiệu,…)

Ví dụ: Disney , Marvel,…

– Nhãn hiệu hình: là các hình vẽ, biểu tượng, ảnh chụp, hình khối

Ví dụ: logo Apple

– Nhãn hiệu kết hợp: là nhãn hiệu mà trong đó có cả hình và chữ

Thứ hai, căn cứ vào chức năng, tính chất của nhãn hiệu :

– Nhãn hiệu hàng hóa: là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

– Nhãn hiệu dịch vụ: là dấu hiệu dùng để phân biệt dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau

– Nhãn hiệu tập thể : là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó ( Khoản 17 Điều 4 Luật SHTT 2005) . Các cá nhân, tổ chức là thành viên của tổ chức đăng ký nhãn hiệu mới được sử dụng nhãn hiệu tập thể lên trên sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của mình.

Nhãn hiệu chứng nhận: là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lƣợng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. ( Khoản 18 Điều 4 Luật SHTT 2005).

– Nhãn hiệu liên kết: là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau ( Khoản 19 Luật SHTT 2005)

– Nhãn hiệu nồi tiếng: là nhãn hiệu được mọi người biết đến rộng rãi

Ví dụ: KFC, Honda,….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *