Phân biệt nhãn hiệu và quyền tác giả

Để phân biệt nhãn hiệu và quyền tác giả, ta có những tiêu chí cơ bản sau:

1. Khái niệm

Nhãn hiệu: là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau

Quyền tác giả: là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

2. Căn cứ xác lập quyền

Nhãn hiệu: xác lập trên cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ hoặc công nhận đăng ký quốc tế

Quyền tác giả: tự động phát sinh kể từ khi tác phẩm được tạo ra và được định hình, không phân biệt đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký

3. Hình thức văn bằng bảo hộ 

Nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện được bảo hộ thì sẽ được cấp văn bằng bảo hộ là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Quyền tác giả không bắt buộc phải đăng ký bảo hộ, nhưng nếu đăng ký bảo hộ thì sẽ được cấp văn bằng bảo hộ là Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

4. Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ 

Nhãn hiệu: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp

Quyền tác giả: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả do Cục bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp

Liên hệ đăng ký trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết bằng cách gửi email tới shtt@brislaw.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 0967826444

Hoặc đăng ký trực tuyến – Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *