Nội dung quyền tác giả

Trong thời gian hiện nay, quyền tác giả đang là vấn đề mà mọi người quan tâm, chú ý. Những vụ tranh chấp gần đây khiến cho quyền tác giả được mọi người quan tâm hơn bao giờ hết. Để giúp mọi người cái nhìn rõ hơn về quyền tác giả, bài viết này sẽ đưa ra câu trả lời cho câu hỏi: Quyền tác giả bao gồm những quyền gì?

Quyền tác giả với tác phẩm do mình sáng tạo bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây

+   Đặt tên cho tác phẩm;

+   Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

+   Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

+   Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản bao gồm những quyền sau:

+Làm tác phẩm phái sinh;

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

+Sao chép tác phẩm;

+Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

+Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *