Điều kiện bảo hộ đối với giống cây trồng và thời hạn bảo hộ

Hiện nay các kỹ thuật sinh học ngày càng phát triển là cho các giống cây trồng mới ngày càng nhiều. Để bảo đảm quyền và lợi ích của mình thì cần xác định điều kiện để giống cây trồng được bảo hộ theo quy định pháp luật.

 

  1. Điều kiện bảo hộ đối với giống cây trồng

Điều kiện để giống cây trồng được bảo hộ là  giống cây trồng có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

+ Tính mới

Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ký hoặc người được phép của người đó bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc loài thân gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác.

+Tính khác biệt

Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.

+Tính đồng nhất

Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi cho phép đối với một số tính trạng cụ thể trong quá trình nhân giống.

+Tên phù hợp 

Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.

 

2 .Thời hạn bảo hộ đối với giống cây trồng

Thời hạn bảo hộ đối với giống cây trồng là:

 +Hai mươi lăm năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho kể từ ngày được cấp Văn bằng bảo hộ đối với giống cây trồng

+ Hai mươi năm đối với các giống cây trồng khác kể từ ngày được cấp Văn bằng bảo hộ đối với giống cây trồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *