Dấu hiệu chữ R, TM và C trên nhãn hiệu

Dấu hiệu chữ R, TM, và C trên nhãn hiệu

™ ( TM  ) – Trademark  đi kèm thương hiệu logo dịch vụ, nghĩa là nhãn hiệu. Dùng ™ khi nhãn hiệu đó chưa được hoặc không được bảo hộ. Nhưng chủ sở hữu muốn dùng biểu tượng đó trên nhãn hiệu để khẳng định quyền của mình đối với nhãn hiệu và cảnh báo bên thứ 3 không nên xâm phạm. Ở một số quốc gia, người ta còn sử dụng cả SM (Service Mark, nghĩa là dấu hiệu dịch vụ) cho các sản phẩm dịch vụ. Trong một số nước, một nhãn hiệu chưa được đăng ký cũng có thể được doanh nghiệp gắn TM hoặc SM lên đó.

® là ký hiệu của Registered, có ý nghĩa là đã được đăng ký (đã được bảo hộ). Dấu hiệu này được quốc tế quy ước chung nhằm chỉ ra rằng dấu hiệu mà nó đi kèm là nhãn hiệu hàng hoá đă được bảo hộ (được cơ quan nhà có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ). Ký hiệu này có hàm ý thương hiệu đã đăng ký bảo hộ với cơ quan pháp luật có thẩm quyền, vì vậy trong các trường hợp, nếu thương hiệu đã được đăng ký thì sử dụng ký hiệu này

© là ký hiệu của Copyrighted, nghĩa là bản quyền. Đây là ký hiệu dùng để tuyên bố đối tượng đó đã được bảo hộ độc quyền, tất cả mọi tổ chức, cá nhân sử dụng một sản phẩm, dịch vụ hay một ý tưởng nào đó nếu chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu sẽ không được sử dụng. Copyrighted áp dụng cho tất cả những nơi có sự xuất hiện của sáng tạo, của tác giả, của người tạo ra tác phẩm/ ý tưởng/ thông tin…

Liên hệ đăng ký trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết bằng cách gửi email tới shtt@brislaw.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 0967826444

Hoặc đăng ký trực tuyến – Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *