nop le phi muonTrong thời gian 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, nếu chủ đơn không nộp đơn có thể sẽ bị huỷ bỏ. Trong trường hợp này, người nộp đơn cần soạn thảo công văn đồng thời nộp lệ phí cấp văn bằng muộn, tuy nhiên tuỳ từng trường hợp và lý do mà Cục sở hữu trí tuệ quyết định đồng ý hay không chấp nhận việc nộp lệ phí muộn.

Hồ sơ xin nộp lệ phí nộp văn bằng muộn

- Bản sao thông báo nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ

- Công văn giải trình về việc nộp lệ phí muộn…Tải về

- Hoá đơn nộp phí.

- Giấy uỷ quyền… Tải về

Sau khi nhận được hồ sơ trong thời gian từ 1-2 tháng nếu được chấp nhận, Cục sở hữu trí tuệ sẽ cấp Giấy chứng nhận cho người nộp đơn.

Trường hợp không được chấp nhận nộp lệ phí muộn, khi đó người nộp đơn buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu lại.